ECHIPA VERTERIBOIS

Echipa VERTERIBOIS este alcătuită din persoane cu potenţial de leadership, cu o gândire analitică şi creativă, oameni care pot lucra în echipă la toate nivelurile şi care sunt conduşi de integritate şi disciplină în lucru. Cei care se integrează în echipa VERTERIBOIS sunt oameni care împărtăşesc acelaşi set de valori: implicare, încredere, responsabilitate, respect, colaborare. Ne încurajăm echipa în dezvoltarea personală, le oferim oportunităţi de perfecţionare profesională şi de avansare în carieră, factori care motivează performanţa şi sentimentul de apartenenţă.